Nilai-Nilai Moral

Nilai-nilai yang ingin diterapkan kepada pelajar kami: kebaikan, belas kasihan, keadilan, integriti dan keberanian moral, nilai-nilai yang menjadi teras utama organisasi kami. Ini adalah nilai-nilai yang akan membimbing tindakan dan keputusan kami yang kami harap akan memberi contoh kepada pelajar kami.


Perkongsian Perkhidmatan Komuniti

Untuk memupuk pemikiran masyarakat dan kewarganegaraan yang bertanggungjawab, semua pelajar akan terlibat secara aktif dalam satu projek komuniti setiap tahun. Pelajar Tahun 7 hingga 11 (Senior 1 hingga 5) akan dicabar untuk membangunkan impak yang tinggi, penyelesaian mampan untuk menangani masalah masyarakat yang lebih besar sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk mengembangkan lingkaran sosial mereka dan mengajar mereka untuk menjalankan kepimpinan masyarakat.


Contoh dan Pencapaian

Tree planting project

Tree planting project

Students visiting an orphanage

REAL students' visit to an orphanage

Students' visit to an orphanage

Students visiting a local orphanage

Leaderonomics Leadership Club

CAREton School Outreach programme

World Autism Awareness Day


Kindness Festival


World Autism Awareness Day


Tree planting project as part of ‘ALL IT Fights Climate Change’ campaign


CAREton School Outreach Programme


Temui 10 Kemahiran Dunia Sebenar Kami

Kita hidup dalam dunia VUCA (Meruap, Tidak Pasti, Kompleks, Samar-samar) yang dibentuk oleh revolusi perindustrian ke-4 dan ke-5. Di REAL Schools kami percaya bahawa pendidikan REAL menyediakan pelajar untuk dunia REAL. Pasukan pendidik kami telah menyusun kurikulum sekolah yang unik dan dipertingkatkan yang menjadikan pendidikan relevan dan menarik serta akan memastikan anak anda bersedia untuk berkembang maju dalam dunia SEBENAR.

Kemahiran Digital

Kemahiran Keusahawanan

Kemahiran Global

Kemahiran Saintifik

Kemahiran Komunikasi

Sukan & Kemahiran Kemandirian Luar

Kemahiran Inovatif

Kemahiran Seni Persembahan

Kemahiran Psikologi