Keselamatan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI REAL SCHOOLS, CHERAS CAMPUS

GAMBARAN KESELURUHAN

Keseluruhan kampus REAL Schools, Cheras dijamin oleh sebuah syarikat keselamatan bertauliah diperakui yang menyediakan pengawal keselamatan tempatan terlatih. Terdapat juga liputan CCTV Penuh di semua kawasan dalam kampus.

Tiada orang yang dibenarkan masuk ke dalam kampus tanpa pas. Semua kakitangan REAL Schools, Cheras (RSC) dikehendaki memakai tag pengenalan. Kenderaan yang memasuki kawasan kampus bagi tujuan mengambil dan menurunkan pelajar dikehendaki mempunyai pelekat kereta sekolah yang sah. Semua pelawat perlu melapor kepada pondok pengawal keselamatan untuk mendaftar.

Ibu bapa yang ingin melawat anak-anak mereka semasa waktu persekolahan diwajibkan memberitahu sekolah tentang hasrat mereka untuk melawat. Lawatan yang dilakukan mesti mempunyai kepentingan. Secara umum, kami cuba mengurangkan gangguan untuk belajar di sekolah. Sebaik tiba di sekolah, ibu bapa mesti mendaftar di pondok pengawal dan kemudian terus ke pejabat pentadbir blok masing-masing. Anak-anak mereka akan dimaklumkan dan mereka akan bertemu dengan ibu bapa di pejabat.

Pelajar sekolah tidak dibenarkan meninggalkan kampus semasa waktu persekolahan tanpa kebenaran bertulis dari sekolah dan ibu bapa dikehendaki melengkapkan borang keluar pelajar bagi membolehkan pelajar keluar. Tiada pihak ketiga dibenarkan melawat pelajar di sekolah. Jika ibu bapa membenarkan orang dewasa lain untuk mengambil anak-anak mereka, kebenaran bertulis daripada ibu bapa perlu ada atau panggilan telefon ke sekolah, untuk persetujuan pelepasan. Ibu bapa, penjaga, dan pemandu dikehendaki mematuhi peraturan RSC dalam semua perkara yang berkaitan dengan keselamatan anak-anak mereka di dalam premis sekolah.


STRUKTUR KESELAMATAN

  • Kakitangan terdiri daripada Keselamatan RSC dan Anggota Keselamatan Beruniform.

 

SISTEM KESELAMATAN

  • Keselamatan disediakan melalui gabungan sistem CCTV dan rondaan pengawal keselamatan di sekitar premis sekolah 24 jam sehari.
  • Bangunan sekolah akan kerap dikaji semula dan dinilai berdasarkan senarai semak keselamatan untuk memastikan tahap perlindungan yang tinggi bagi setiap anggota komuniti sekolah.

 

KEMASUKAN KE KAMPUS

  • Pelajar dibenarkan akses ke sekolah pada waktu sekolah dan mereka akan diberi pas pelajar jika mereka meninggalkan bilik darjah mereka pada masa pembelajaran.